Zapytanie ofertowe

 

logotypy

Wrocław, dn. 13.07.2016 r.

 

Informacja o wyłonieniu wykonawcy

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na Stół probierczy wraz z zestawem z dnia 05.07.2016r. informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 13.07.2016r. wyłoniono następującego dostawcę:

 

 

Diesel Centrum-Polska Sp. z o.o.;

  1. Krakowiaków 55; 02-255 Warszawa

 

 

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

(Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) Dostawa urządzenia w ramach realizacji projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań regeneracji silników diesla przez firmę ”SAWO” Diesel-Serwis, Mechanika Pojazdowa Sebastian Romański”

 

 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:

  • Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy przez okres 05.07.2016-12.07.2016r.
  • wysłanie 3 zapytań ofertowych do potencjalnych oferentów

 

 

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 12.07.2016r. spłynęła 1 oferta.

 

 

Diesel Centrum-Polska Sp. z o.o. załączyła do oferty, informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu.

 

 

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym oferta firmy Diesel Centrum-Polska Sp. z o.o. uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

 

 

SAWO Diesel-Serwis Mechanika Pojazdowa Sebastian Romański

Kunów, ul. Nasławicka 10; 55-050 Sobótka

 

Data upublicznienia Informacji o wyłonieniu wykonawcy: 26.07.2016 r.

 

Pliki do pobrania:

  1. Informacja o wyłonieniu wykonawcy